Advies voor ouders

Ook ouders  willen hun kind graag zo goed mogelijk bijstaan in het studiekeuzeproces. Er hangt ook veel vanaf: carrièrekansen, studie- en werkplezier, inkomensontwikkeling.

Voor ouders die behoefte hebben aan een informatief gesprek over hoe ze zelf hun kind kunnen begeleiden bij de studiekeuze

Maar hoe pak je die begeleiding aan? Moet je grenzen stellen of vrije keuze bieden, sturen of juist loslaten? De mondige student heeft niet alleen behoefte aan begeleiding en coaching, maar vooral aan een actief luisterend oor.

In één à twee gesprekken met de coach krijgen ouders inzicht in hoe ze hun kind het beste kunnen begeleiden bij hun studiekeuze.