Routebeschrijving

Per auto vanuit Eindhoven (A2)
U rijdt in de richting van ‘s-Hertogenbosch. U neemt de eerste afslag Sint-Michielsgestel; einde afslag stoplichten linksaf. Deze weg blijven volgen; u komt in de bebouwde kom en blijft de weg (Esscheweg) volgen tot vlak vóór de brug over het riviertje De Dommel. Hier gaat u linksaf de Theerestraat in.

Per auto vanuit Utrecht (A2)
U rijdt in de richting van ‘s-Hertogenbosch en rijdt de eerste afslag naar Sint-Michielsgestel voorbij. U volgt de A2 tot aan Knooppunt Vught. Hier houdt u het bord Vught-Eindhoven-Maastricht aan. Vervolgens neemt u de afslag Sint-Michielsgestel; einde afslag stoplichten linksaf, over viaduct A2. Deze weg blijft u volgen. Zodra u de bebouwde kom van Sint-Michielsgestel bereikt, bevindt u zich in de Theerestraat.

Per auto vanuit Nijmegen (N50/A2)
U rijdt op de N50 in de richting van ‘s-Hertogenbosch. Aan het eind van de N50 houdt u richting Eindhoven (en ‘s-Hertogenbosch-Zuid) aan. U komt dan op de A2. U volgt de A2 tot aan Knooppunt Vught (en rijdt de eerste afslag naar Sint-Michielsgestel voorbij). Hier houdt u het bord Vught-Eindhoven-Maastricht aan. Vervolgens neemt u de afslag Sint-Michielsgestel; einde afslag stoplichten linksaf, over viaduct A2. Deze weg blijft u volgen. Zodra u de bebouwde kom van Sint-Michielsgestel bereikt, bevindt u zich in de Theerestraat.

Per auto vanuit Tilburg (N65)
U rijdt in de richting van ‘s-Hertogenbosch. Ter hoogte van Vught volgt u de afslag naar Eindhoven (A2). Vervolgens neemt u de afslag Sint-Michielsgestel; einde afslag stoplichten linksaf, over viaduct A2. Deze weg blijft u volgen. Zodra u de bebouwde kom van Sint-Michielsgestel bereikt, bevindt u zich in de Theerestraat.

Per bus/trein
Vanaf het station in ’s Hertogenbosch vertrekken lijn 156 en 159 naar Sint-Michielsgestel.
In Sint-Michielsgestel stapt u uit op de markt (Petrus Dondersplein). U steekt de markt over richting de brug over de rivier De Dommel. U loopt over de brug en slaat direct rechtsaf. U bent dan in de Theerestraat.  (U loopt ongeveer 5 minuten).